Współpraca

W dniu 30 września zostało podpisane porozumienie o współpracy z 14 Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.
W ramach tej współpracy uczniowie klas wojskowo – ratowniczych będą realizować program szkolenia ogólnowojskowego na obiektach w/w Jednostki Wojskowej. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Panem Zbigniewem Trębaczem – Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku a Panem ppłk dypl. Dariuszem Słotą – Dowódcą 14 das w Jarosławiu.
To już drugie takie porozumienie o współpracy z Jednostkami Wojskowymi. Pierwsze nasza Szkoła podpisała 16 Batalionem Saperów w Nisku.