Szkolenie ogniowe w Żołyni

W dniu 20.04 strzelcy JS 2035 odbyli zajęcia szkoleniowe na strzelnicy sportowej w Żołyni, doskonaląc umiejętności posługiwania się bronią palną (glock 17). Poza szkoleniem ogniowym instruktorzy prowadzili zajęcia na sześciu punktach nauczania: pierwsza pomoc przedmedyczna, obsługa broni KBK AK, topografii, rzutu granatem do celu, taktyka – pokonywanie miejsc niebezpiecznych w marszu ubezpieczonym oraz sygnałów dowodzenia.