Ośrodek Szkolenia Górskiego “Trzcianiec”

W dniach 19 – 21 października strzelcy z JS 2035 brali udział w obozie szkoleniowym na terenie ośrodka szkolenia górskiego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu. Zajęcia realizowane były w oparciu o program nauczania Edukacja Wojskowa. W szkoleniu podstawowym udział brali strzelcy z 1. plutonu szkolnego, którzy realizowali zajęcia z tematyki: pokonywanie terenu różnymi sposobami, budowa stanowiska ogniowego dla jednego strzelca, rzut granatem, topografia, składanie i rozkładanie broni, szkolenie medyczne w tym ratownictwo pola walki oraz znaki i sygnały dowodzenia. W szkoleniu specjalistycznym brali udział strzelcy z 2. plutonu szkolnego. Zrealizowali oni zagadnienia związane z zieloną i czarną taktyką m.in. pokonywanie terenu różnymi sposobami, rzut grantem, składanie i rozkładanie broni, SERE, szkolenie z ratownictwa pola walki (CLS), poruszanie się marszem ubezpieczonym, reakcję na kontakt ogniowy, elementy z czarnej taktyki (podchodzenie i wchodzenie do pomieszczeń) zakończone grą taktyczną w paintball.