BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora/ki ds. Staży i administracji projektem pt.: „Spedytor na maksa!”

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (ZSL) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko koordynatora/ki ds. staży i administracji projektem pt.: „Spedytor na maksa!” nr wniosku: RPPK.09.04.00-18-001/19 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego .

Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze koordynatora/ki projektu pt.: „Spedytor na maksa!”

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (ZSL) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko koordynatora/ki projektu pt.: „Spedytor na maksa!” nr wniosku: RPPK.09.04.00-18-001/19 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego .

 

Szczegóły ogłoszenia