BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Organy

Dyrektor szkoły - mgr Zbigniew Trębacz

Rada Pedagogiczna