BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Stanowiska

 

Dyrektor szkoły– mgr Zbigniew Trębacz

Wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych – mgr inż. Dymitr Malec

Wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych – mgr Waldemar Tłuczek

Kierownik internatu - mgr Marta Sarzyńska-Zygmunt

Główny księgowy - mgr Małgorzata Urbańska