Szkolenie taktyczno – strzeleckie

W dniu 29.09 strzelcy z plutonu I i III brali udział w szkoleniu taktyczno – strzeleckim w Żołyni. Zajęcia odbywały się na trzech podpunktach nauczania: doskonalenie elementów musztry indywidualnej i zespołowej, nauka zgrywania przyrządów celowniczych i strzelanie z pozycji leżącej na odległość 50m, taktyka – zrywanie kontaktu ogniowego i pokonywanie przeszkód terenowych w czasie marszu ubezpieczonego.