„1 Listopada – Znicz Pamięci”

„1 Listopada – Znicz Pamięci”

W dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych strzelcy z JS 2035 przy Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku brali udział w akcji organizowanej przez biuro ds. proobronnych „Znicz Pamięci”.  Celem akcji było porządkowanie zaniedbanych grobów polskich bohaterów i osób zapomnianych, którzy walczyli o niepodległą i wolną Polskę. W dniu 1 listopada strzelcy pełnili warty honorowe przy pomniku „Poległych za Ojczyznę”, gdzie wcześniej delegacja zapaliła symboliczny znicz.

Adrian Rauza