Jubileusz 110-lecia Zespołu Szkół Licealnych

Home / Jubileusz 110-lecia Zespołu Szkół Licealnych
KOMITET ORGANIZACYJNY
OBCHODÓW JUBILEUSZU 110-LECIA SZKOŁY

Zbigniew Trębacz
Dymitr Malec
Waldemar Tłuczek
Izabela Miazga
Lesław Marciniak
Stanisław Majcher
Bogusław Majcher

KOMITET REDAKCYJNY
KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ

Lucyna Lorenc
Lesław Marciniak
Brygida Polańska
Iwona Karakuła-Stadnik
Barbara Gurdziel
Jacek Brzuzan
Agnieszka Wilińska-Gol
Elżbieta Jaworska
Stanisław Majcher

Szkoła kiedyś i dziś

Migawki zdjęciowe
ze zjazdów Jubileuszowych

Fragmenty KSIĄG JUBILEUSZOWYCH

Kroniki Zjazdów Jubileuszowych

Listy gratulacyjne

Logo szkoły na przestrzeni lat …