Dyrekcja

Home / Dyrekcja

Dyrektor

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
mgr inż. Zbigniew Trębacz

Wicedyrektor

Wicedyrektor
do spraw dydaktycznych
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
mgr inż. Dymitr Malec

Wicedyrektor

Wicedyrektor
do spraw wychowawczo-opiekuńczych
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
mgr Waldemar Tłuczek

Dyrektorzy w latach 1912-2013