6 edycja konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” rozstrzygnięta!

6 edycja konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” rozstrzygnięta!

22 kwietnia 2022 roku odbyła się 6 edycja konkursu „Logistycznie i ekonomicznie”, w której wzięło udział 13 zespołów z 8 szkół podstawowych powiatu leżajskiego – łącznie 39 uczniów.

Organizatorzy w pierwszym etapie przygotowali quiz 20 pytań wymagający wiedzy i logicznego myślenia z zakresu matematyki, fizyki, geografii, informatyki oraz sportu. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o dostaniu się do rozgrywki finałowej zdecydowała różnica 1 punktu. W drugim etapie młodzież miała do rozwiązania 6 zadań praktycznych z zakresu: wyszukiwania informacji statystycznej, ekonomicznej decyzji, wyznaczania optymalnej trasy przewozu, finansów, matematyki stosowanej oraz pieniądza.

Poziom finałowej rywalizacji był bardzo wysoki, a o kolejności miejsc zadecydował szybszy czas rozwiązania zadań, ponieważ zespoły miały równą ilość poprawnych odpowiedzi. Organizatorzy konkursu  rozdali młodzieży atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Gminę Leżajsk, Radę Rodziców przy ZSL w Leżajsku, Arcus Soft oraz firmę Styropianex. Kolejną nagrodą dla wszystkich 6 zespołów będzie wycieczka do firmy Fibrain.

Patronat naukowy nad konkursem objął Uniwersytet Rzeszowski oraz WSIiZ w Rzeszowie.

Organizatorzy Konkursu:  Marta Makówka, Urszula Szyszka, Grzegorz Leja, Andrzej Makówka

Lista laureatów  6 edycji konkursu „Logistycznie i ekonomicznie”

Miejsce Nazwa szkoły Nazwisko i imię członków zespołu Opiekun
I Szkoła Podstawowa

w Kuryłówce

Pawelec Adam Zięzio Urszula
Kula Maksymilian
Zagaja Przemysław
II Szkoła Podstawowa

w Tryńczy

Murdzia Wiktor Cieszyk Barbara
Baran Tomasz
Hanejko Wojciech
III Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej Kuraś Magdalena Burda Jadwiga
Młynarski Filip
Turczyn Dawid
IV Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 2 w Leżajsku

Greszta Gabriela Kuczkowska Agnieszka
Czubat Jakub
Filipowski Filip
V Szkoła Podstawowa

w Sarzynie

Cieśla Michał Madej Joanna
Kamiński Franciszek
Kania Jakub
VI Szkoła Podstawowa

w Kuryłówce

Zdeb Alicja Szeliga Małgorzata
Sołek Piotr
Wilk Rafał

Andrzej Makówka