Biblioteka – Księgozbiór

Home / Biblioteka – Księgozbiór

Zbiory biblioteki szkolnej gromadzone są przez dziesięciolecia istnienia szkoły tj. od 1912 r. po dzień dzisiejszy.

Archiwizujemy książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i programy komputerowe.

Biblioteka stwarza możliwość korzystania z wideoteki (posiadamy filmy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy – literatury, historii, historii sztuki, ekonomii, przysposobienia do życia w rodzinie, filmy mówiące o współczesnych zagrożeniach np. narkotyki, AIDS, alkoholizm, nikotynizm i inne).

W październiku 2015 r. księgozbiór powiększył się o woluminy biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i obecnie liczy 26199 egzemplarzy (stan z marca 2016 r.).

Księgozbiór główny ułożony jest według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, dzielącej  całość piśmiennictwa na 10 działów głównych, oznaczonych symbolami  od 0 do 9):

0 – Dział ogólny
1 – Filozofia
2 – Religia. Religioznawstwo. Mitologia
3 – Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4 – Dział wolny (przeznaczony na nową dziedzinę)
5 – Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 – Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo
7 – Sztuka. Rozrywki. Sport
8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Lektury obowiązkowe rozmieszczone są na regałach wzdłuż ściany.

  

KSIĄŻKI

Zbiory powiększają się rocznie o ok. 100 – 200 książek i zawierają w przeważającej części klasykę literatury (w tym duży zbiór lektur szkolnych) oraz książki popularno – naukowe.

Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.) zawiera ok. 3000 woluminów.

CZASOPISMA

– BIBLIOTEKA W SZKOLE
– BIOLOGIA W SZKOLE
– CHEMIA W SZKOLE
– COGITO
– FIZYKA W SZKOLE
– MATEMATYKA W SZKOLE
– MŁODY TECHNIK
– POLONISTYKA
WYCHOWAWCA

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

– płyty DVD, głównie ekranizacje klasyki światowej (proza i dramat), filmy dokumentalne z zakresu historii Polski i świata, historii kultury
– płyty CD, DVD (głównie nagrania do nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego,  francuskiego, rosyjskiego)
– programy komputerowe

NAJSTARSZE KSIĄŻKI

 • Niemcewicz Julian Ursyn : Pamiętniki czasów moich. Tarnów. 1880
 • Zimorowicz Szymon : Roksolanki. Lwów. 1880
 • Kraszewski J. I. : Jelita. Legenda herbowa z roku 1331. Kraków. 1881
 • Dzieje powszechne. Wiedeń. [1883]

  

BIAŁE KRUKI

 • Konstytucja 3 Maja 1791 : Faksymile oryginału. (Podarowana przez Marszałka Sejmu – Józefa Zycha)
 • Dwie wojny : wyjątek z dzieła Karola Szajnochy.Jadwiga i Jagiełło. Lwów. 1891
 • Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz Czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Lwów. 1892
 • Niemcewicz Julian Ursyn : Śpiewy historyczne. Lwów. 1895
 • Dokładny słownik języka polskiego i języka niemieckiego. Wiedeń. [1895]
 • Orgelbrand S. : Encykopedja Powszechna. Warszawa. 1898
 • Tretiak Józef : Młodość Mickiewicza. Petersburg. 1898
 • Jeske-Choiński Teodor : Historyczna powieść polska. Warszawa. 1899
 • Wybór listów Adama Mickiewicza. Kraków. 1899
 • Hoesick Ferdynand : Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Warszawa. 1899
 • Gomulicki Wiktor : Opowiadania o Starej Warszawie. Warszawa. 1900
 • La tribune des peuples. Wrocław. 1963

  

W zbiorach biblioteki znajdują się również cenne książki, podarowane przez Kustosza Muzeum Katyńskiego w Warszawie – płk Zdzisława Sawickiego:

 • Katyń: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2000
 • Charków: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2003
 • Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2006
 • Banaszek Kazimierz, Roman Wanda Krystyna, Sawicki Zdzisław : Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich. Warszawa. 2000
 • Kowal Kazimierz, Sawicki Zdzisław : Dzieje oręża polskiego w medalierstwie. Warszawa. 2008