Dzień Otwarty na WSIiZ w Kielnarowej

Dzień Otwarty na WSIiZ w Kielnarowej

22 marca uczniowie klas humanistyczno-prawnych (1H, 2H, 3G i 1I ) wzięli udział w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Dzień Otwarty zorganizowany był w Kampusie uczelni w Kielnarowej w nowoczesnym centrum dydaktycznym i konferencyjno-rekreacyjnym.

Klasy humanistyczno-prawne objęte są patronatem naukowym Uczelni. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w lekcjach z prawa prowadzonych przez pracowników naukowych oraz wykładach otwartych. W tym roku szkoła otrzymała wyróżnienie za wzorową współpracę i znalazła się w gronie najaktywniejszych partnerów.

Wizyta na WSIiZ powiązana była głównie z zapoznaniem z ofertą edukacyjną Uczelni, bazą dydaktyczną, warunkami naboru i przebiegiem studiów. Szeroki zakres kształcenia wzbudził zainteresowanie uczniów.
W trakcie zwiedzania Kampusu uczniowie wzięli udział w trzech wykładach: „Matura z języka polskiego. Zdaj na 100%” , „Jak chronić się przed zagrożeniami w sieci.” , a także wykład motywujący zatytułowany „Możesz więcej niż myślisz”. Wykład na temat matury z języka polskiego dotyczył wypracowania pisemnego w formie rozprawki. Cennych uwag udzieliła uczniom nauczycielka przedmiotu – egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ciekawy wykład motywujący wzbudził zainteresowanie młodzieży, gdyż uzmysławiał ogromne pokłady aktywności i kreatywności, które każdy jest w stanie u siebie znaleźć.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia, która kształci praktycznie – zajęcia podczas Dnia Otwartego, tak jak i dla studentów, prowadzone były przez praktyków i miały formę wykładów, warsztatów wymagających aktywności i zaangażowania ucznia. Tematyka zajęć była dostosowana do typu szkoły i profilu klas.

Dodatkowe atrakcje, które przewidziano dla uczestników podczas Dnia Otwartego WSIiZ to m.in.: pokazy dronów oraz robotów, obserwacje pracy radaru lotu oraz symulatora lotu, pokaz wytwarzania kosmetyków, druku 3D czy możliwość skorzystania ze strzelnicy multimedialnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się gogle VR, wspomniana strzelnica multimedialna oraz atrakcje studiów lotniczych.

Opiekunami uczniów podczas wizyty na WSIiZ byli: Justyna Pająk i Leszek Sarzyński.

Leszek Sarzyński, Justyna Pająk