Ekonomiści w Sądzie Rejonowym w Leżajsku

Ekonomiści w Sądzie Rejonowym w Leżajsku

Dnia 18 maja 2022 roku młodzież klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego dokonała obserwacji procedowania przez Sędziów rozprawy Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Leżajsku.

Uczniowie uczestniczyli w rozprawie prowadzonej przez Sędziego SR Wojciecha Juchę.

Ponadto Pan Sędzia przeprowadził krótką lekcję dotyczącą wykroczeń i przestępstw popełnianych przez młodzież.

Spotkanie przybliżyło uczniom specyfikę pracy Sądu Rejonowego w Leżajsku.

Zajęcia w klasie 1 TE odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Urszula Szyszka
Małgorzata Borkowska