Ekonomiści z wizytą w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

Ekonomiści z wizytą w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

W dniu 4.02.2019 roku klasa 2 Technikum Ekonomicznego wzięła udział w warsztatach w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym.

Warsztaty były prowadzone przez pracowników WUS- u Panią Angelikę Koprowicz i Magdalenę Rokita.

Zajęcia  odbyły się w siedzibie urzędu w Rzeszowie i miały na celu:

  • zapoznanie z działalnością Urzędu, w tym ofertą publikacyjną,
  • uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych,
  • rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych,
  • kształcenie świadomego użytkownika danych statystycznych.

Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie z zakresu Banku Danych Lokalnych, który jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony. Zasoby informacyjne (statystyki roczne i krótkookresowe) są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane.

Małgorzata Borkowska

MB