Etap powiatowy XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Etap powiatowy XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

19 października 2017 roku o godzinie 10.00 w Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się etap powiatowy XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.

Jest to konkurs, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie. Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała pełni mgr Aldona Stolarska – Ferenc. Pomysłodawca i wieloletni organizator konkursów dr Eugeniusz Śmietana otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Konkursu. Przewodniczącym lezajskiej Komisji Konkursowej jest Bogdan Wójtowicz.

Celami konkursą są: popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół średnich, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach, przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych, wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy, diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.

Konkurs ma trzy etapy, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych.

W naszym powiecie wzięło w nim udział 32 uczestników z dwóch szkół: Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Wśród uczniów klas pierwszych zwyciężył Kajetan Walawski (ZST Leżajsk), a drugie miejsce zajął Sebastian Król (ZLS Leżajsk). Na trzecim miejscu uplasowali się Tymoteusz Typrowicz (ZSL Leżajsk) i Paweł Bosak (ZST Lezajsk),  a na czwartym miejscu Krystian Gomula i Dominik Majewski (obaj ZSL Leżajsk).

Wśród uczniów klas drugich zwyciężył Jakub Mazur, a drugie miejsce zajęli Łukasz Czarniecki i Paweł Perlak. Na trzecim miejscu uplasował się Hubert Kycia. Wszyscy czterej z ZSL Leżajsk.

Wśród uczniów klas trzecich pierwsze miejsca zajęli Konrad Żyrek i Krzysztof Wilkos. Drugie miejsce zajęła Aleksadra Leja, a czwarte Izabela Gondek. Wszyscy czworo ZSL Leżajsk.

17 listopada 2017 w finale wojewódzkim tego konkursu nasza szkołę będą reprezentować Jakub Mazur, Konrad Żyrek i Krzysztof Wilkos.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku, a finalistom kolejnego sukcesu w Łańcucie.

B. Wójtowicz