Etap powiatowy XXXIV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Etap powiatowy XXXIV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

18 października 2018 roku o godzinie 9.00 w Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się etap powiatowy XXXIV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.

Jest to konkurs, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie. Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji XXXIV Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała pełni mgr Aldona Stolarska – Ferenc. Pomysłodawca i wieloletni organizator konkursów dr Eugeniusz Śmietana otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Konkursu. Przewodniczącym lezajskiej Komisji Konkursowej jest Bogdan Wójtowicz.

Celami konkursu są: popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół średnich, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach, przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych, wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy, diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.

Konkurs ma trzy etapy, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych.

W naszym powiecie wzięło w nim udział 39 uczestników z dwóch szkół: Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Wśród uczniów najmłodszych zwyciężyli Eliza Dąbek i Karolina Murzyn (ZLS Leżajsk) oraz  Paweł Bosak (ZST Leżajsk). Wszyscy troje uzyskali maksymalną liczbę punktów. Czwarte miejsce zajął Zieliński Wojciech (ZST Leżajsk), a na piątym i szóstym miejscu uplasowali się Jakub Romanowski i Kamil Wilk (obydwaj ZSL Leżajsk).

Wśród uczniów klas drugich zwyciężyli Sebastian Król (ZLS Leżajsk) i Kajetan Walawski (ZST Leżajsk). Uzyskali oni maksymalną liczbę punktów. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Kozyra (ZLS Leżajsk), który uzyskał o jeden punkt mniej. Na czwartym miejscu uplasowali się: Magdalena Nowak, Kamil Szczęch i Dominik Majewski. Wszyscy troje z ZSL Leżajsk.

Wśród uczniów klas maturalnych pierwsze miejsce zajęli Łukasz Czarniecki i Jakub Mazur (obydwaj ZSL Leżajsk). Trzecie miejsce zajął Hubert Kycia, a czwarte Łukasz Łobodziński (obydwaj ZSL Leżajsk). Piąte miejsce zajął Mateusz Sałęga (ZSL Leżajsk).

W listopadzie odbędzie się finał wojewódzki w Łańcucie. Kto w nim będzie reprezentował naszą szkołę dowiemy się po decyzji wojewódzkiej komisji konkursowej. Liczymy na rekordową liczbę finalistów!

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom: Małgorzacie Karaś, Marcie Śmiałek, Monice Sudoł, Halinie Samko, Agnieszce Lizak i Bogdanowi Wójtowiczowi gratulujemy uzyskanego wyniku, a finalistom Życzymy kolejnego sukcesu w Łańcucie.

B. Wójtowicz