Etap powiatowy XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Etap powiatowy XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

25 października 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się etap powiatowy XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.

Jest to konkurs, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie. Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała pełni Dariusz Gwizdak. Pomysłodawca i wieloletni organizator konkursów dr Eugeniusz Śmietana otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Konkursu. Przewodniczącym leżajskiej Komisji Konkursowej jest Bogdan Wójtowicz.

Celami konkursu są: popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół średnich, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach, przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych, wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy, diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.

Konkurs ma trzy etapy, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpostawowych i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych.

W naszym powiecie wzięło w nim udział aż 64 uczestników z dwóch szkół: Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. To rekordowa liczba uczestników.

Wśród najmłodszych uczestników, uczniowie naszej szkoły, zajęli: drugie miejsce Sabina Indycka, trzecie Adam Szuty, a czwarte miejsce zajął Konrad Dunicz.

Wśród uczniów klas drugich zwyciężyła uczennica naszej szkoły Karolina Murzyn. Trzecie miejsce zajął Kamil Wilk (ZLS Leżajsk). Na czwartym miejscu uplasowali się: Gabriela Jędrzejowska i Krystian Sitarz. Obydwoje z ZSL Leżajsk.

Wśród uczestników z klas maturalnych, uczniowie naszej szkoły, zajęli: dwa drugie miejsca Grzegorz Kozyra i Sebastian Król (obydwaj ZSL Leżajsk), trzecie miejsce zajął Tomasz Wojnar (ZSL Leżajsk), a czwarte Krystian Gomula ( ZSL Leżajsk).

27 listopada odbędzie się finał wojewódzki w Łańcucie. Kto w nim będzie reprezentował naszą szkołę dowiemy się po decyzji wojewódzkiej komisji konkursowej.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom: Małgorzacie Karaś, Monice Sudoł, Elżbiecie Naróg, Agnieszce Lizak i Bogdanowi Wójtowiczowi gratulujemy uzyskanego wyniku, a przyszłym finalistom życzymy kolejnego sukcesu w Łańcucie.

B. Wójtowicz