„Fizyka w laptopie”

„Fizyka w laptopie”

24 maja 2019 w auli szkolnej odbył się wykład dr Waldemara Bereja – fizyka z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Temat wykładu – „Trzy przykłady laptopowej Fizyki”. W prezentowanym wykładzie pan doktor wyjaśnił w jaki sposób ciekłe kryształy tworzą obraz, pokazał wiele rozwiązań jakie stosuje się w optyce warstw tworzących ekran, oraz zaprezentował doświadczalnie w jaki sposób odbywa się transport ciepła z procesora poprzez przewodzące rurki do radiatora. W wykładzie uczestniczyła młodzież z klas 1 i 2 matematyczno fizycznych, oraz matematyczno informatycznych.

Andrzej Majewski