Informacje o Projekcie

Nasz projekt Erasmus + ma być aktywnie realizowany i dokumentowany na platformie eTwinning. Chcemy jak najwcześniej zacząć wspierać ważne zawodowo kwalifikacje, tak by w przyszłości na europejskim rynku pracy mogli zafunkcjonować dobrze przygotowani zawodowo młodzi ludzie. Projekt obejmuje rozwój zarówno przedsiębiorczości jak i kompetencji digitalnych, które nie funkcjonują jako główne przedmioty szkolne, a w nowoczesnej Europie są nieodzowne.

Uczniowie w Niemczech założą firmę uczniowską, która będzie miała swoje filie w krajach partnerskich. Tym samym rozwiną swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, ucząc się społecznej odpowiedzialności i działając według motta „Europa dla świata – dzieci pomagają dzieciom.”

Cele
Po zakończeniu naszego projektu założona firma uczniowska będzie nadal funkcjonować i sprzedawać herbatę, przyprawy i rękodzieło, aby zagwarantować opłacenie nauczycieli w Ahungalla w Sri Lance. To oznacza również, że w szkołach partnerskich wzrośnie liczba uczniów kształconych w kierunku przedsiębiorczości. Podczas trwania projektu nastąpi rozwój indywidualnych kompetencji wszystkich jego uczestników. Główną myślą jest to, aby wszyscy uczestniczący w projekcie zdobytą wiedzą dzielili się w swoich krajach. Uczniowie rozwiną przedsiębiorcze myślenie i działanie, poprawią umiejętności związane z pracą, rozwiną swoją znajomość języka angielskiego. Nauczą się kreatywnie i odważnie realizować swoje pomysły, a przy tym poszerza swoje digitalne kompetencje używając najnowszych technik prezentacyjnych, gier online typu „hot potatoes”. Założą portal zajmujący się sprzedażą online.

Praca nad projektem
Chcemy regularnie i na takich samych zasadach współpracować z naszymi partnerami z Włoch, Polski i Czech. Uczniowie będą opracowywać pamiętniki projektowe i prezentować je w szkołach. W trakcie trwania projektu (2 lata) chcemy w różny sposób wykorzystywać platformę eTwinning jako ważną formę komunikacji. Uczniowie będą dzięki platformie eTwinning wymieniać się informacjami o projekcie. Każdy z partnerów zostanie użytkownikiem tejże platformy, by móc tam prezentować wszystkie wyniki projektu. Został nawet opracowany plan pracy i pierwsze produkty są już dostępne online.

Oczekiwane rezultaty
Chcielibyśmy stworzyć publiczną przestrzeń TwinSpace, portal sprzedaży online, jak również stronę internetowa dla nowo założonej firmy uczniowskiej. Chcemy włączyć jako część integralną do lekcji pracę z portalem eTwinning, również po zakończeniu projektu. Wszystkie wyniki projektu będą dostępne dla każdego (np. digitalny przewodnik przedsiębiorcy). Chcemy doprowadzić do częstszego używania platform europejskich, poprawy możliwości komunikacji np. poprzez eTwinning. Założymy firmę uczniowską, wraz z jej filiami w Europie, która będzie produkować i sprzedawać produkty dla dzieci w Sri Lance. Zdobędziemy kompetencje digitalne, nauczymy się jak wspólnie, kreatywnie działać. Pokażemy, że szkoła i świat pracy mogą działać jako połączone systemy wewnątrz Europy. Będziemy wykorzystywać i przygotowywać materiały do nauki elearning (np. film o firmie uczniowskiej).