IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej

16 marca 2018 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 54 uczniów klas I – III kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:
• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,
• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,
• wymiana doświadczeń zawodowych,
• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy konkursu w czasie 40 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych.

Z satysfakcją informujemy, że 8 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi i wezmą udział w etapie wojewódzkim w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Są to uczniowie klas logistycznych : Bartek Potaczała, Katarzyna Jakubek, Marcin Majchrowicz, Wiktoria Łania, Dawid Gałdyś, Adrian Socha, Grzegorz Bigas i Joachim Mączka.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie wojewódzkim!

Agnieszka Kolano
Andrzej Makówka