Konkurs języka angielskiego „FOX”

Konkurs języka angielskiego „FOX”

27 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku odbyła się XVIII edycja Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Konkurs adresowany był do uczniów liceum i gimnazjum.  W konkursie wzięło udział 40 uczniów naszego liceum i 12 gimnazjalistów z Leżajska oraz 11 gimnazjalistów z pobliskich miejscowości: Łętowni, Grodziska Górnego, Starego Miasta i Woli Zarczyckiej.  Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy wiekowe: kategoria DUCKS dla klas I i II gimnazjum, LIONS dla klas III gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych, kategoria EAGLES dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych.

Każda z tych grup otrzymała test, który zawierał oryginalne i intrygujące pytania z zakresu gramatyki, słownictwa i kulturoznawstwa.  Dodatkowo załączony był test sprawdzający znajomość wcześniej przeczytanej lektury.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki:

Maksymilian Wylaź – klasa I Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Piotr Kurdziel – klasa III Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Wiktoria Bzdoń – klasa II Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Filip Hajder – klasa II Gimnazjum Miejskie w Leżajsku

Joanna Upchurch – klasa I Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Marcelina Żak – klasa II Gimnazjum w Łętowni.

Wręczenie nagród dla najlepszych odbyło się 8 czerwca 2018 roku w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.  Gratulujemy zwycięzcom konkursu i zapraszamy do kolejnych edycji.

Kierujemy podziękowanie do Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Dyrektora Szkoły, Zbigniewa Trębacza za dofinansowanie konkursu.

 

Szkolni organizatorzy konkursu:

Iwona Wędzicha i Jolanta Urban Martinez