Konrad laureatem konkursu o Złoty Indeks PK z matematyki

Konrad laureatem konkursu o Złoty Indeks PK z matematyki

Konkurs „O Złoty Indeks PK” przeprowadza Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Krakowskiej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przystępujących w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.

Konkurs składa się z dwustopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim. Pierwszy etap konkursu odbył się na platformie e-learningowej w sobotę 21 stycznia 2017, zaś zawody centralne miały miejsce 25 lutego 2017 roku na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej. Z radością informujemy, że Konrad Miazga został Laureatem z matematyki Konkursu „O Złoty Indeks PK”. Rektor Politechniki Krakowskiej spotkał się z 34 laureatami 31 marca w Sali Senackiej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na uroczystym podsumowaniu konkursu.

A oto relacja Konrada: „Całość rozpoczęła się w Sali Senackiej od gorącego powitania nas, laureatów. Później Rektor PK omówił przebieg konkursu i zwrócił uwagę, że w tym roku pojawiło się na sesjach 30 zadań, trudniejszych niż zadania maturalne poziomu rozszerzonego, ale na ich rozwiązanie było znacznie mniej czasu niż na właściwej maturze. Dlatego serdecznie pogratulował nam tak dużego osiągnięcia. Każdy laureat wychodził na środek – dostając gromkie brawa- by z rąk Rektora otrzymać certyfikat laureata. Potem był poczęstunek i luźne rozmowy Rektora z nami o samym konkursie jak i naszych planach na przyszłość. Reasumując, spotkanie przebiegło sprawnie i w miłej atmosferze”.

Elżbieta Naróg