Księga Jubileuszowa 1912-2002 (wybrane fragmenty)

Home / Księga Jubileuszowa 1912-2002 (wybrane fragmenty)

KOMITET REDAKCYJNY

Zbigniew Andres
Stanisław Bartnik
Jadwiga Bryniarska
Jadwiga Drążek
Zbigniew Larendowicz
Monika Lizak
Anna Rakuś

ISBN 83-917694-1-0

ROZDZIAŁ I
Z dziejów szkoły

Uczniowie

Zjazdy, Rocznice, Jubileusze, Szkolne Imprezy

Na progu III Rzeczypospolitej

ROZDZIAŁ II
Wspomnienia

ROZDZIAŁ IV
ANEKS – Wiersze absolwentów