Kształcenie zawodowe w Chrobrym na medal!

Kształcenie zawodowe w Chrobrym na medal!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Techników 2017 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy zajęliśmy 16 miejsce w województwie podkarpackim i znak jakości – tytuł Brązowej Szkoły 2016.

W metodologii obliczeń punktacji Perspektywy brały pod uwagę:
• Egzamin zawodowy – 30% – wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.
• Matura z przedmiotów dodatkowych – 30%
• Matura z przedmiotów obowiązkowych – 20%
• Sukcesy w olimpiadach – 20%

Do srebrnego medalu naszej szkole zabrakło niewiele, bo zaledwie 0,54 punktu. To wyróżnienie jest dla nas zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to bowiem o wysokiej jakości kształcenia przez twórczą kadrę nauczycielską oraz o ambicjach, pracowitości i potencjale uczniów. Do sukcesu niewątpliwie przyczynia się dobra atmosfera w szkole, którą wspiera Dyrekcja, a także władze samorządowe dbające o korzystne warunki nauczania.

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3307:ranking-technikow-2017-woj-podkarpackie&catid=229&Itemid=428

Andrzej Makówka