Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MAGIK

Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MAGIK

Wielki sukces odnieśli uczniowie naszego Liceum z klasy 1 e i 1c: Izabela Jednacz, Konrad Kracyło i Dominik Majewski, zostając laureatami  III Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MAGIK.  Jest to konkurs na najciekawszy aplet (prostą aplikację) z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach:

Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego
Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie lub technice
Sztuka i GeoGebra
Uczeń mógł wziąć udział w co najwyżej dwóch kategoriach. W ocenie prac Komisja Konkursu przyjęła następujące kryteria: oryginalność rozwiązania, stopień trudności wykonania apletu, nowatorstwo w podejściu do tematu, czytelność i funkcjonalność projektu, oraz estetykę wykonania projektu.

Izabela Jednacz zajęła II miejsce w kategorii „Sztuka i GeoGebra” natomiast Konrad i Dominik otrzymali wyróżnienie w kategorii „Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie lub technice. Laureatka została zaproszona do Warszawy po odbiór dyplomów i nagród oraz zaprezentowanie swoich prac.

Zwycięskie prace konkursowe można obejrzeć na stronie: https://www.geogebra.org/m/yGdUFaTe

Małgorzta Karaś