Logistycy i ekonomiści z nowymi  doświadczeniami zawodowymi

Logistycy i ekonomiści z nowymi doświadczeniami zawodowymi

W okresie od 02.07.2018 do 24.08.2018 roku w ramach realizacji projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 40 uczniów klas logistycznych i ekonomicznych odbyło wakacyjne staże zawodowe.

Uczniowie pod okiem swoich opiekunów zakładowych zdobywali nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, a za wykonaną pracę otrzymali stypendium stażowe.

Realizowane działania projektowe mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy absolwentów naszej szkoły.

Koordynatorzy:
Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano