Logistycy i ekonomiści zdobywają nowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

Logistycy i ekonomiści zdobywają nowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” zakwalifikowało się 22 logistyków i 18 ekonomistów. Młodzież  będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie 1 miesięcznych lub 2 miesięcznych staży zawodowych poprzedzonych warsztatami branżowymi prowadzonymi przez doświadczonych praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej. Staże zawodowe to nie tylko doświadczenie zawodowe, ale też okazja zarobienia własnych pieniędzy poprzez otrzymanie stypendium. Uczniowie w miesiącu czerwcu zostali  objęci specjalistycznymi warsztatami i doradztwem zawodowym, a od lipca rozpoczną   kursy zawodowe na prawo jazdy kat. C+E, operatora wózków jezdniowych oraz z obsługi kas fiskalnych.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowe oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy naszych absolwentów.

Koordynatorzy:

Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano