Logo projektu

Podczas wizyty partnerskiej w Meitingen (Niemcy) obejrzeliśmy prezentację dotyczącą pracy nad logo naszego projektu. Uczniowie ze szkoły artystycznej w Rymarzowie (Czechy) mieli za zadanie przygotować kilka propozycji, a następnie nauczyciele i uczniowie wybrali logo podczas dwóch osobnych głosowań. Okazało się, że obie grupy wybrały tę samą propozycję.
Oto nasze logo:

Dominika Polańska