Maturzyści z Zespołu Szkół Licealnych na Jasnej Górze

Maturzyści z Zespołu Szkół Licealnych na Jasnej Górze

Jak co roku, na początku października młodzież maturalna naszej szkoły pragnie zawierzyć Matce Najświętszej – Pani Częstochowskiej ostatni rok nauki w szkole średniej oraz zbliżające się egzaminy: zawodowe i maturalne. To również czas wyboru nowej drogi życiowej. Chęć oddania się pod opiekę Maryi jest na tyle silna, że pomimo panującej pandemii, udaje się zorganizować młodzieży indywidualne pielgrzymowanie, zawierzając Maryi swoje prywatne intencje, prosząc o wsparcie i Błogosławieństwo Boże. Wyjazdy odbywają się ze szczególnym zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.

1 października 2020 r. pielgrzymowała klasa 4TL, 05 października klasa 3c, natomiast klasa 3a oraz 3d uda się w dniach 13 i 14 października.

Pielgrzymki organizują katecheci ks. Waldemar Pastuszak, ks. Witold Orzechowski, ks. Grzegorz Rogoz oraz ks. Maciej Cebulak we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas.

Na Jasnej Górze maturzyści biorą aktywny udział w Drodze Krzyżowej i Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Wyjazdy w małych grupach, umożliwiają młodzieży większe skupienie modlitewne oraz osobiste przeżywanie uroczystości religijnych.

Klasa IV TL podzieliła się swoimi wrażeniami ze słuchaczami Radia Fara.

Pielgrzymki w czasie Covid-19 pozostaną` w pamięci na zawsze, a umocnienie duchowe będzie owocowało spokojem duszy i serca naszej młodzieży i ich wychowawców w tym trudnym czasie.