Mikołajki klasy 3B

Mikołajki klasy 3B

W tym roku, klasa 3B zamiast organizować mikołajki i kupować sobie prezenty, wzięła udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Zebrane datki zostały przeznaczone na prezenty do paczek tworzonych przez uczennicę Martę Kusy.

Dzięki dodatkowym środkom zebranym przez klasę zakupiono podręczniki, ubrania oraz przybory szkolne i plastyczne.

Radość obdarowanej rodziny, a w szczególności dzieci jest dla naszej klasy najlepszym prezentem.

Marta Kusy