Nagrody Starosty leżajskiego

Nagrody Starosty leżajskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 20 października w Powiatowej Sali Koncertowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Powiatu Leżajskiego dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty.

Jak co roku nagrody te są przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i osiągają znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe służące doskonaleniu warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody I i II stopnia. Uhonorowani zostali pracownicy naszej szkoły na czele z dyrektorem Zbigniewem Trębaczem.

W bieżącym roku szkolnym Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał nagrodę I stopnia dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku Zbigniewowi Trębaczowi.

Nagrodę II stopnia Starosty Leżajskiego przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu otrzymali wicedyrektorzy – Dymitr Malec i Waldemar Tłuczek.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Licealnych Pana Zbigniewa Trębacza nagrody II stopnia Starosty Leżajskiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej otrzymali:
– Małgorzata Borkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
– Joanna Czerwonka – nauczyciel języka polskiego
– Stanisław Kosakowski – nauczyciel wychowania fizycznego
– Adam Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego
– Dominika Polańska – nauczyciel języka angielskiego
– Marta Orłowska – nauczyciel chemii
– Marta Sarzyńska-Zygmunt – kierownik internatu

Podczas uroczystości wystąpiły wokalistki z Grupy Wokalnej MERITUM: Wioletta Bochenek oraz Patrycja Tabin.