Nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są  nagrody nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz I i II stopnia Starosty Leżajskiego.

Spośród nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w tym roku wyróżnienia otrzymali:

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

  • Zbigniew Trębacz – dyrektor ZSL

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty

  • Waldemar Tłuczek – wicedyrektor ZSL

Nagrodę I Stopnia Starosty  Leżajskiego 

  • Grzegorz Leja – nauczyciel matematyki i informatyki w ZSL
  • Elżbieta Naróg – nauczyciel matematyki w ZSL

Nagrodę II Stopnia Starosty  Leżajskiego 

  • Dymitr Malec – wicedyrektor ZSL
  • Barbara Gurdziel – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze.

W związku z obowiązującym stanem epidemii nie odbyły się uroczystości wręczenia wyróżnień. Natomiast zostały one przekazane nauczycielom z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.