Nawigacja

Home / Nawigacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH
im. Bolesława Chrobrego

ul. M. Curie-Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk
skr. poczt. 64

tel. 17 242-00-19
sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
zslchrobry.lezajsk.pl

INTERNAT
Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk

tel. 17 242-07-42
tel. komórkowy: 790 252 547
zslchrobry.lezajsk.pl/internat/

OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego
w Ożannie

(gmina Kuryłówka – powiat Leżajski)

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z sekretariatem Zespołu Szkół Licealnych
tel. 17 242-0019
zslchrobry.lezajsk.pl/osrodek-rekreacyjno-wypoczynkowy/