„Negocjacje – Czy tylko w biznesie?” – warsztaty dla ekonomistów

„Negocjacje – Czy tylko w biznesie?” – warsztaty dla ekonomistów

Podczas warsztatów pt.: „Negocjacje – Czy tylko w biznesie?” prowadzonych 20 października 2017 r. przez doktora Piotra Cyrka uczniowie klasy 1 Technikum Ekonomicznego objętej patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, podnosili swoje kompetencje w zakresie umiejętności negocjacyjnych. Przedstawiane problemy negocjacyjne utwierdziły uczniów w przekonaniu, że równie ważne, jak konkretny efekt negocjacji, jest subiektywne poczucie satysfakcji i zadowolenia stron.

Warsztaty odbyły się w ramach programu innowacji skarbowo-prawnej w zawodzie technik ekonomista.

Małgorzata Borkowska