Obóz klas pożarniczych w CSKM w Nowej Sarzynie

Obóz klas pożarniczych w CSKM w Nowej Sarzynie

W dniach 26-28 lutego 2020r. odbyło się zgrupowanie poligonowe dla uczniów klas pożarniczych Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Miejscem ćwiczeń było Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie.

Trzydniowe szkolenie obejmowało tematykę z zakresu gaszenia pożarów i środków gaśniczych (zasad podawania, zasad użycia i wymagań technicznych). Zajęcia dotyczyły również właściwości środków gaśniczych i zastosowania ich w gaszeniu pożarów. Odbyły się ćwiczenia z użyciem gaśnic proszkowych oraz sprzętu ochronny dróg oddechowych. Uczniowie szkolili się z zakresu ratownictwa technicznego –prowadzili działania ratownicze podczas pozorowanych wypadków drogowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Prowadzone były ćwiczenia terenowe- orientacja w terenie, praca przy użyciu map i kompasów, działania grup poszukiwawczych w terenie podczas poszukiwania osób zaginionych. Odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa specjalistycznego –wysokościowego, poszukiwawczego, działań przy użyciu drabin pożarniczych z zastosowaniem technik alpinistycznych, trójnogu ratowniczego i innego sprzętu pożarniczego. Uczniowie nauczyli się wykonywać węzły wspinaczkowe.

Ciekawym wydarzeniem były zawody sportowo-pożarnicze- konkurencja bojowa i sztafeta pożarnicza na przykładzie regulaminu zawodów sportowo- pożarniczych OSP.

Składamy serdeczne podziękowania dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. mgr inż. Józefa Kludysa za zapewnienie sprzętu oraz oddelegowanie strażaków zawodowych na trzy dni szkolenia.

Dziękujemy również za współpracę z druhami OSP w Jelnej oraz OSP w Giedlarowej.

Barbara Kruk
Elżbieta Jużyniec