Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

10 listopada br. odbyła się XXXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Uczestnikami OWE w naszej szkole było 10 uczniów spośród klas o profilu ekonomicznym.

Rozwiązywali oni przez 120 minut zadanie z podstaw ekonomii, test oraz pisali wypracowanie na zadany temat.

Dobór tematyki był wynikiem wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym w polskim społeczeństwie, jaki ma miejsce w konsekwencji pandemii. Prawidłowe wybory inwestycyjne podejmowane na tym rynku wymagają posiadania stosowanej wiedzy z zakresu jego funkcjonowania. Ważne jest więc jej poszerzenie w przypadku uczniów szkół średnich, którzy w niedługiej przyszłości będą podejmować decyzje dotyczące swoich oszczędności.

Dziękujemy wszystkim za udział i czekamy na oficjalne wyniki.

Elżbieta Jużyniec
Danuta Drążek