OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY  „MAT”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „MAT”

Jak co roku uczniowie „Chrobrego” nowy rok rozpoczęli matematycznie. W dniu 11 stycznia 2017 w auli naszej odbyła się XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT pod patronatem Politechniki Wrocławskiej. Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. W tym roku do XVIII edycji konkursu przystąpiło aż 106 uczniów ZSL. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. Szkolnymi koordynatorkami konkursu MAT były panie Elżbieta Naróg i Małgorzata Sarzyńska.