Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 27 listopada 2018 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 41 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie:
Klimek Sylwia- II TE
Czechera Klaudia- II TE
Kogut Natalia- II TE

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska