Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 23 listopada 2021 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w wojewódzkim etapie:

Paulina Baj  3 TEP
Bernadeta Urbaniak  3 TEP
Viktoriia Mykytyn    3 TEP

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska