Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest organizowana od 2004 roku przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

W XIV edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” w I etapie wzięło udział 3427 uczniów reprezentujących 180 szkół w całym kraju.

W dniu 30 października 2018 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „ Gwiezdny Krąg”. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie:

Wojciech Cyrana kl.2H
Sylwester Rodak kl. 2H
Beata Rusinek  kl. 1TE

Opiekunem uczniów jest mgr Jolanta Sarzyńska.