Pielgrzymka maturzystów po wiedzę

Pielgrzymka maturzystów po wiedzę

W ciężkich przygotowaniach do matury nie może zbraknąć pielgrzymki na Jasną Górę, która stała się już tradycją naszej szkoły. 6 października br.  o godzinie 7:00 z leżajskiej stacji PKS po błogosławieństwie ks. prał. Marka Ciska w stronę Częstochowy wyruszyło 8 autobusów wiozących maturzystów wraz z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, katechetami i emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły.

Podczas podróży  nie brakowało modlitwy i śpiewania pieśni religijnych. Po dotarciu na miejsce większość maturzystów  pokłoniło się przed tronem Jasnogórskiej Pani by ofiarować swoje prywatne modlitwy. Po czym o godzinie 15:00 miało miejsce zawiązanie wspólnoty. Na tym spotkaniu ks. Jacek Michno na początku przedstawił wzruszającą historię Weroniki, która razem z przyjaciółmi zginęła w wypadku. Historia ta była przestrogą dla wszystkich młodych ludzi przed nierozsądnymi decyzjami. Liczne nawiązania do patriotyzmu, znaku Krzyża Świętego oraz modlitw do Ducha Świętego uświadomiły nam co pośród chaosu otaczającego świata jest ważne. Tego dnia maturzyści oraz grupa muzyczna z naszej szkoły przygotowali i poprowadzili Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich. Piękny śpiew oraz głębokie życiowe rozważania pozwoliły jeszcze mocniej wgłębić się w tajemnicę męki pańskiej. Następnie w Bazylice Jasnogórskiej odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem  Ks. Abpa. Adama Szala, który wygłosił homilię skierowaną do maturzystów – o maturze  jako drodze do szczęścia. Słowa te na pewno poruszyły serca młodych ludzi. Ostatnim punktem planu pielgrzymki był Apel Jasnogórski, na którym bardzo licznie się zgromadziliśmy. Około 21:30 wyruszyliśmy w powrotną drogę do Leżajska.

Każdy kto brał udział w nabożeństwach na pewno wyniósł bardzo wiele ze spotkania z NMP co z całą pewnością zaprocentuje podczas przygotowań do matury jak do samego egzaminu dojrzałości, który jest tak ważny dla nas – młodych ludzi.

Adriana Marek
Klaudia Stelmarczyk
z klasy 3i