PO WER 2020-2021 (praktyki zagraniczne)

Home / PO WER 2020-2021 (praktyki zagraniczne)

Koordynator projektu

Dominika Polańska

Terminy praktyk

19 września – 2 październik 2021

Miejsce praktyk

Paralia Skotinas

Partner w projekcie

Kika Mobility Training Center