Podsumowanie konkursu KANGUR 2017

Podsumowanie konkursu KANGUR 2017

6 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyło się podsumowanie leżajskiej edycji XXVI Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2017. Konkurs ten jest jednoetapowy, a w obecnej formule odbył się u nas po raz czternasty.

W Polsce bierze w nim udział ponad 350000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez uczniów gimnazjum, aż do najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe, a za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. To znacząco podnosi trudność konkursu.

W naszej grupie obejmującej 12 szkół: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, Szkołę Podstawową nr 1 w Leżajsku, Szkołę Podstawową nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową nr 3 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Szkołę Podstawową w Opaleniskach, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Gimnazjum w Dąbrowicy i Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zgłoszono do konkursu 519 uczniów z powiatu leżajskiego. Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w dziewięciu szkołach.

Szkolnymi koordynatorami byli Bogdan Wójtowicz, Urszula Grzywna, Andrzej Mazurkiewicz, Lidia Kucharska, Elżbieta Wirska – Więcław, Karol Dąbek, Maria Rzeszutko, Wiesława Krauz i Zofia Tenerowicz.
Tradycyjnie uczestnicy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w skali kraju. W tym roku było ich tradycyjnie dużo!

Piotr Terech (uczeń SP nr 2 w Leżajsku) w kategorii Żaczek, Piotr Buba (uczeń SP nr 2 w Leżajsku) w kategorii Maluch oraz Robert Higgins (uczeń Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku) w kategorii Junior uzyskali tytuły laureata krajowego! Ponadto Robert w nagrodę pojedzie na wakacjach do Niemiec na obóz naukowo – sportowy.

Sebastian Grębowiec, Bartłomiej Gondek, Antoni Bzdoń (wszyscy uczniowie SP nr 2 w Leżajsku) i Łukasz Leja (uczeń SP w Opaleniskach) uzyskali wyróżnienia krajowe za tak zwany bardzo dobry wynik.
Ponadto 39 uczniów uzyskało wyróżnienia krajowe.

Dodatkowo komisja przyznała jeszcze 22 wyróżnienia powiatowe.

Ta edycja konkursu współfinansowana jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki poparciu starosty Marka Śliża. Nagrody wyróżnionym uczniom są kupowane dzięki staraniom szkolnych koordynatorów i przycholności dyrektorów szkół uczniów biorących udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej brało udział 45 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.