Podsumowanie konkursu KANGUR 2019

Podsumowanie konkursu KANGUR 2019

13 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyło się podsumowanie leżajskiej edycji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2019. Konkurs ten jest jednoetapowy, a w obecnej formule odbył się u nas po raz szesnasty.

W Polsce bierze w nim udział ponad 400000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez uczniów klas gimnazjalnych, aż do maturzystów. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe, a za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. To znacząco podnosi trudność konkursu.

W naszej grupie obejmującej 13 szkół: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową nr 3 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Szkołę Podstawową w Nowej Sarzynie, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Zespół Szkół w Dębnie i Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zgłoszono do konkursu 618 uczniów z powiatu leżajskiego. To nowy rekord liczby uczestników! Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w ośmiu szkołach.

Szkolnymi koordynatorami byli Bogdan Wójtowicz, Urszula Grzywna, Andrzej Mazurkiewicz, Lidia Kucharska, Elżbieta Wirska – Więcław, Karol Dąbek, Maria Rzeszutko, Wiesława Krauz, Elżbieta Romanowska i Zofia Tenerowicz.

Tradycyjnie uczestnicy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w skali kraju. W tym roku było ich oczywiście dużo!

Antoni Bzdoń (kategoria Beniamin, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku) i Gabriela Greszta (kategoria Beniamin, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku) uzyskali wyróżnienia krajowe za tak zwany bardzo dobry wynik.

Ponadto aż 50 uczniów uzyskało wyróżnienia krajowe.

Dodatkowo komisja przyznała jeszcze 18 wyróżnień powiatowych.

Uczniowie naszej szkoły startowali w dwóch kategoriach: Junior i Student.

W kategorii Junior zwyciężyła Magdalena Kieler (uczennica ZSL w Leżajsku), która uzyskała wyróżnienie krajowe. Do konkursu Magdę przygotowywała Elżbieta Naróg. Czwarte miejsce w tej kategorii zdobyła Eliza Dąbek (uczennica ZSL w Leżajsku), którą do konkursu przygotowywała Monika Sudoł, a piąte Bartosz Sarzyński (uczeń ZSL w Leżajsku), którego do konkursu przygotowywała Elżbieta Naróg.

Kategorię Student zdominowali uczniowie klasy 3 d ZSL w Leżajsku zajmując pierwsze siedem miejsc. W tej kategorii zwyciężył Jakub Mazur, drugi był Paweł Perlak, a trzeci Łukasz Czarniecki. Wszyscy trzej uzyskali wyróżnienia krajowe. Kolejne cztery miejsca zajęli Łukasz Łobodziński, Mateusz Hanejko, Hubert Kycia i Julia Serkis. Całą wyróżnioną siódemkę do konkursu przygotowywał Bogdan Wójtowicz.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ta edycja konkursu współfinansowana jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki poparciu starosty Marka Śliża. Nagrody wyróżnionym uczniom są kupowane dzięki staraniom szkolnych koordynatorów i przycholności dyrektorów szkół uczniów biorących udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej brało udział 50 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.