Pomoc dla miejscowości Ahungalla na Sri Lance

Ahungalla (południowo-zachodnia Sri Lanka, współrzędne: 6°19′12″N 80°1′12″E), to miejscowość, która została zdewastowana przez falę tsunami wywołaną przez podwodne trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 roku. Fundacja Future For Children wspomogła miejscową ludność, pomagając im odbudować domy oraz szkołę. Wsparcie finansowe pochodziło z funduszy przekazanych przez UNESCO.

Kiedy fundusze UNESCO zostały wykorzystane, fundacja kontynuowała swoją pomoc dla Ahungalla, szukając sponsorów oraz nawiązując współpracę z Dr. Max Josef Metzger Schule w Meitingen (Niemcy). Wysiłki skupiono na rozbudowywaniu szkoły, która daje dzieciom z Ahungalla możliwość bezpłatnej edukacji oraz zdobycia zawodu. Jest to dla nich furtka do lepszego jutra.

Dzięki projektowi Erasmus+, pomoc dla Ahungalla nie ustaje.

Dominika Polańska

Odwiedź te strony, by dowiedzieć się więcej.
http://www.future-for-children.info
http://www.futureforchildren.com.lk