Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”, realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”, realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

W dniu 29 maja 2023r. zostało zawarte porozumienie o współpracy z WAT aby w pełni realizować założenia programu „CYBER.MIL z klasą”.  Program „CYBER.MIL z klasą” powstał, aby wesprzeć obronność kraju poprzez kształcenie profesjonalnych kadr w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Porozumienie w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej podpisała 29 maja 2023 r. prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, a w imieniu szkoły – dyrektor mgr inż. Zbigniew Trębacz.

Program został wdrożony w 16 wyłonionych szkołach ponadpodstawowych, w których powstały oddziały cyberbezpieczeństwa, realizujące program kształcenia z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie zakłada edukowanie zakwalifikowanych do programu uczniów szkół ponadpodstawowych, a tym samym zwiększenie liczby kandydatów na studia wojskowe i cywilne w ramach kierunków: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

W pierwszej tygodniu lipca klasa II o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” będzie przebywała na tygodniowym obozie edukacyjnym zorganizowanym przez WAT.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/szkoly-zakwalifikowane-do-programu-cybermil-z-klasa-pod-skrzydlami-wat/

Bożena Leniart

fot. Mariusz Maciejewski