Powiatowy konkurs „Zadwórze – Polskie Termopile”

Powiatowy konkurs „Zadwórze – Polskie Termopile”

Zadwórze, wieś leżąca około 35 km od Lwowa do annałów historii Rzeczypospolitej Polskiej przeszła 17 sierpnia 1920 roku. W tym to dniu stoczono jedną z najtragiczniejszych w dziejach Polski bitwę o niepodległość naszej Ojczyzny. Rok 1920 związany jest z wojną polsko – bolszewicką o wschodnią granicę Rzeczypospolitej oraz jej suwerenność i niepodległość przed nawałą bolszewickiego komunizmu. W pamięci Polaków szczególne miejsce zajmuje bitwa o Warszawę tzw. „cud nad Wisłą”, która uznaje się za decydującą o losach tej wojny. Jednak nie tylko ta bitwa miała decydujący wpływ na działania wojenne. Znaczące były także boje o Zamość, Ciechanów czy Białystok, ale z punktu widzenia strategicznego bardzo ważną rolę odegrał bój o stację kolejową w Zadwórzu.

11 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego odbył się IX edycja konkursu historycznego „Zadwórze – Polskie Termopile”, którego celem jest propagowanie patriotyzmu i pamięci o żołnierzach walczących o wolną, suwerenną i niepodległą Ojczyznę w wojnie polsko – bolszewickiej 1920r. oraz upamiętnianie bitwy pod Zadwórzem. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu leżajskiego. 15 maja w Aulii Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół Licealnych Jakub Bigas. Na drugim miejscu ex aequo uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych Dawid Chowaniec i Eliza Małecka. Trzecią pozycję w konkursie zajął uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki Tomasz Chruściel. Wyróżnienie otrzymali uczniowie: Michał Ożóg z Zespołu Szkół Technicznych i Kacper Sowa z Zespołu Szkół Licealnych. Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowanie uczestnikom za udział w konkursie, a opiekunom za przygotowanie uczniów. Szczególne podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Lażajsku za pomoc i współorganizowanie konkursu. Tradycją konkursu jest także nagroda dla laureatów i uczestników konkursu w postaci wyjazdu do Zadwórza na uroczystości rocznicowe upamiętniające bohaterską walkę uczestników bitwy pod Zadwórzem. Wyjazd organizowany jest w okresie wakacyjnym przez Zespół Szkół Licealnych i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w wyjeździe do Lwowa i Zadwórza. Konkurs zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych: Krzysztof Małecki i Dariusz Półćwiartek.

Krzysztof Małecki