Praktyki młodych dziennikarzy

Praktyki młodych dziennikarzy

20 października 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się wykład o dziennikarstwie, który wygłosił dr Jarosław Kinal. W zajęciach uczestniczyła klasa 2i humanistyczno-medialna pod opieką wychowawczyni Izabeli Miazgi i pana Dariusza Półćwiartka.

Na początku wykładu, prelegent przedstawił znaczenie głosu jako narzędzia pracy medialnej. Uczniowie ćwiczyli prawidłową emisję, dykcję oraz estetykę wypowiedzi. Następnie prowadzący uzmysłowił klasie, jakie trudności związane są z pracą w redakcji prasowej, radiowej, czy też telewizyjnej. Zwrócił uwagę na panowanie nad stresem, który może powodować ogromne utrudnienia przy wykonywanym zawodzie, siłę przebicia nad innymi dziennikarzami oraz bardzo istotne tempo pracy. Przytoczył także własne humorystyczne historie oraz zaciekawił uczniów wieloma dziennikarskimi anegdotami.

Dociekliwy, bezkompromisowy i budzący zaufanie – taki według dr Jarosława Kinala powinien być każdy dziennikarz. Podczas półtoragodzinnego wykładu uczniowie naszej klasy dowiedzieli się również, jak działają i na czym skupiają się różnorodne stacje radiowe. Jedno z przydzielonych im ćwiczeń polegało na wcieleniu się w role reporterów oraz napisaniu odpowiedniego artykułu. Uczniowie wykazali się ogromnymi dziennikarskimi predyspozycjami i lekkością pisania. Z przebiegu wykładu można było zauważyć entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który widział w zebranych potencjalnych kandydatów do uczelni. W czasie dyskusji uczestnicy wykładu zadawali szereg ważnych pytań, chętnie udzielali się podczas ćwiczeń oraz bardzo mile spędzili czas.

Monika Martysz