Rekordowa “dziewiątka”

Rekordowa “dziewiątka”

Z pewnością,  nie zdarzyło się jeszcze w historii szkoły, by aż połowa klasy otrzymała stypendium za  osiągnięcia w nauce.

Tak stało się jednak w klasie 4 TE, gdzie 9 osób, tj. dokładnie połowa klasy otrzymała stypendium dla uczniów zdolnych.

Są to następujący uczniowie:
1. Mateusz Kania
2. Katarzyna Baj
3. Joanna Linek
4. Dominika Uchacz
5. Jakub Śmiałek
6. Hubert Dymowicz
7. Karolina Ćwikła
8. Sylwia Kłos
9. Izabela Potaczała

Podczas ubiegłorocznych wakacji złożyliśmy wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia oraz  opracowane  Indywidualne Plany Rozwoju każdego stypendysty.

Kontrola zarówno formalna jak i merytoryczna nie wykazała żadnych usterek i na wysokich pozycjach na liście rankingowej całej dziewiątce przyznano stypendium.

Teraz realizujemy nasze IPR- y i wydajemy pieniądze na cele związane z  rozwojem zawodowym.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom  i życzymy rozwijania swoich pasji i zainteresowań w dziedzinie szeroko pojętej ekonomii.

Życzymy również wysoce satysfakcjonujących wyników z egzaminu zawodowego oraz maturalnego, a później jak najlepszych decyzji w wyborze dalszej drogi życiowej.

Powodzenia!!!

Danuta Drążek
wychowawca i opiekun dydaktyczny stypendystów